Plastic Welding Rods

NZ $56.93
Excl GST
NZ $56.93
Excl GST
NZ $56.93
Excl GST
NZ $56.93
Excl GST
LDPE 7mm TRIANGLE BLACK
NZ $59.46
Excl GST
LDPE 7mm TRIANGLE NATURAL
NZ $59.46
Excl GST
LDPE 7mm TRIPLE BLACK
NZ $69.58
Excl GST
LDPE 7mm TRIPLE NATURAL
NZ $69.58
Excl GST
NZ $79.70
Excl GST
NZ $79.70
Excl GST
NZ $79.70
Excl GST
NZ $79.70
Excl GST
NZ $79.70
Excl GST
NZ $79.70
Excl GST
NZ $79.70
Excl GST
LDPE 8mm STRIP BLACK
NZ $27.83
Excl GST
LDPE 8mm STRIP NATURAL
NZ $27.83
Excl GST
NZ $27.83
Excl GST
NZ $27.83
Excl GST
NZ $27.83
Excl GST
NZ $27.83
Excl GST
NZ $27.83
Excl GST
NZ $27.83
Excl GST
NZ $27.83
Excl GST
LDPE 13mm STRIP BLACK
NZ $34.16
Excl GST
LDPE 13mm STRIP NATURAL
NZ $34.16
Excl GST
NZ $34.16
Excl GST
NZ $34.16
Excl GST
NZ $34.16
Excl GST
NZ $34.16
Excl GST
NZ $34.16
Excl GST
NZ $34.16
Excl GST
NZ $34.16
Excl GST
LDPE 20mm STRIP BLACK
NZ $50.60
Excl GST
LDPE 20mm STRIP NATURAL
NZ $50.60
Excl GST
NZ $59.46
Excl GST
NZ $59.46
Excl GST
NZ $59.46
Excl GST
NZ $59.46
Excl GST
NZ $59.46
Excl GST
   
 
Contact us
 
  • 27A Waipareira Avenue
    Henderson, Auckland 0610 New Zealand
Contact us

Imagin Social-01    Imagin Social-02    Imagin Social-03